Divadlo     Umelecké programy     Moderovania     Doterajšie zamestnania

Rádio Lumen 2004 – 2009 – externý moderátor
                  2003 – 2004 – moderátor literárno-dramatických programov

Rádio Regina 2002 - 2008 - externý spolupracovník

Rádio One 2007 - externý moderátor

Rádio Rebeca 2004 – 2005 – externý moderátor


Akadémia umení, Fakulta Dramatických Umení 2005 – 2008 – vysokoškolský asistent hereckej tvorby
                                                                                 - manažér - intendant Divadelného štúdia


ZŠ Holíčska 1996 – 1999 – vedúci Lit.-dram. krúžku